หมวดเมนูหลัก => โปรโมท => ข้อความที่เริ่มโดย: Luckyz0nl3 ที่ พฤษภาคม 16, 2561, 09:59:22 AM

หัวข้อ: คู่มือแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
เริ่มหัวข้อโดย: Luckyz0nl3 ที่ พฤษภาคม 16, 2561, 09:59:22 AM
โหลดแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
(https://3.bp.blogspot.com/-4i89z4Wt7l8/Wuwk6cSbG0I/AAAAAAAAB6U/BQ6Qhv65jpAWMYXXhulwJblHNAOMEGRgQCEwYBhgL/s640/%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%258C.jpg) (https://3.bp.blogspot.com/-4i89z4Wt7l8/Wuwk6cSbG0I/AAAAAAAAB6U/BQ6Qhv65jpAWMYXXhulwJblHNAOMEGRgQCEwYBhgL/s1600/%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%258C.jpg)

- ความรู้เกี่ยวกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๕๖
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12
- ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
- แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเว็บที่นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (https://goo.gl/6Jvi5D)
เข้าดูเพจสอบนักสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (https://bit.ly/2lpWged)
เข้าดูยูทูบสอบนักสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (https://youtu.be/1TcqoYkHcDI)
เข้าดูบล๊อกที่นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (https://xn--12cbby9dtai8ari6dvbd1bb0grb4dyitg.blogspot.com/2018/05/blog-post_44.html)

(https://fh.lnwfile.com/3dm0yw.jpg)
 
(https://fh.lnwfile.com/gopmq1.jpg)
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (https://goo.gl/6Jvi5D)

Tags : แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์,จำหน่ายแนวข้อสอบ  นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์,คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์