หมวดเมนูหลัก => โปรโมท => ข้อความที่เริ่มโดย: Leonhard ที่ กรกฎาคม 11, 2561, 05:39:43 PM

หัวข้อ: เครื่องมือที่ใช้ในการดูวัตถุขนาดเล็ก
เริ่มหัวข้อโดย: Leonhard ที่ กรกฎาคม 11, 2561, 05:39:43 PM
การมองดูวัตถุขนาดเล็กเราจะใช้โคมไฟแว่นขยาย (http://www.siamic-elec.com/category/38/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2)ในการมองเพราะโคมไฟแว่นขยาย (http://www.siamic-elec.com/category/38/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2)สามารถขยายวัตถุให้มีขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากโคมไฟแว่นขยาย (http://www.siamic-elec.com/category/38/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2)มีเลนส์สำหรับขยายภาพ ทำให้โคมไฟแว่นขยาย (http://www.siamic-elec.com/category/38/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2)สามารถนำไปใช้ขยายภาพผ่านโคมไฟแว่นขยาย (http://www.siamic-elec.com/category/38/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2)ได้