ลดการใช้สารพิษ ด้วย จุลินทรีย์ชีวภาพ ของไทย ลดการใช้สารพิษ ด้วย จุลินทรีย์ชีวภาพ ของไทย


ข้อมูลเจ้าของประกาศ/ผู้โพส

siritidaphon

  • Hero Member
  • *****
    • บุคคลทั่วไป
    • ดูรายละเอียด
  • ชื่อ-นามสกุล: siritidaphon
  • ระบุจังหวัด: กรุงเทพ

ข้อมูลประกาศ

« เมื่อ: เมษายน 14, 2561, 08:29:03 AM เข้าชม 44 ครั้ง| 0 คอมเมนต์ »  ประเภท : บอร์ดสนทนา                


รายละเอียดประกาศ


ปัจจุบันชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ได้เล็งเห็นถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรและผู้บริโภคในอนาคต จึงมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ชีวภาพปราบโรคแมลงศัตรูพืชแบบปลอดภัยไร้สารพิษ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชและเกษตรอินทรีย์ (Organic) ได้รับการรับรองจากสำนักพัฒนาระบบ และการรับรองมาตรฐานสินค้าพืชให้เป็นปัจจัยการผลิตที่สามารถใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ของกรมวิชาการเกษตร (Organic Thailand) สามารถละลายน้ำได้ 100 % ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหัวฉีดอุดตัน และผ่านการทดสอบความเป็นพิษที่เรียกว่า LD50 ทดสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยมากกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า ทำให้สามารถวางใจได้ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย มีมาตรฐานในการผลิต และยังมีระบบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (QC) สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกล็อตการผลิต

สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการทางเลือกใหม่ในการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม แบบปลอดภัยไร้สารพิษ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตหรือตั้งแต่ต้นน้ำก่อนจะออกสู่ปลายน้ำ ก็สามารถนำไปใช้ทดแทนโดยไม่ต้องพึ่งพาสารพิษแม้แต่หยดเดียว ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ชีวภาพทั้งหมด 5 ชนิด ขอเรียกว่า 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อเกษตรกรไทย อันประกอบไปด้วย

1. อินดิวเซอร์ (Inducer) คือ ไตรโคเดอร์ม่า ทำหน้าที่ควบคุม ทำลาย หรือ ยับยั้งเชื้อราในดิน ทั้งราชั้นสูงและราชั้นต่ำ อาทิ เชื้อราพิเทียม (Pythium spp.) เชื้อราไฟทอฟเทอร่า (Phytopthora spp.) รวมถึงเชื้อราอัลเทอนาเรีย (Alternaria spp.) สาเหตุของโรคพืชต่างๆ เช่น โรคราที่ทำให้ดอกร่วง ผลร่วง โรคกล้ายุบ กล้าเน่า รากเน่า โรคใบจุดเน่า โรคเหี่ยวในพืชผัก โรคใบไหม้ในไม้ผล ฯลฯ เป็นต้น

2. คัทอ๊อฟ (CutOff) คือ เชื้อราขาว บิวเวอร์เรีย สำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืชจำพวกแมลง ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด โดยการผลิตเอนไซม์ที่เป็นพิษต่อแมลง สำหรับเข้าทำลายแมลง เมื่อฉีดพ่น เมื่อแมลงตาย เส้นใยจะแทงผ่านผนังลำตัวแมลงออกสู่ภายนอกตัวแมลง และจะแพร่กระจายไปตามลม รวมถึงติดกับตัวแมลงเพื่อขยายพันธุ์และทำลายแมลงต่อไปจนหมด

3. ฟอร์แทรน (ForTran) หรือชื่อสามัญว่า เมธาไรเซียม ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก เป็นเชื้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีการนำมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิด สามารถทำลายด้วงหนวดยาวได้ทุกระยะ ตั้งแต่ระยะที่เป็นไข่จนถึงตัวเต็มวัย สามารถทำลายระยะที่เป็นหนอนได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ จัดว่าเป็นการควบคุมโดยชีวะวิธีที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง และสามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้นานกว่า 3 ปี

4. ไบโอแทค (BioTact) คือจุลินทรีย์ชีวภาพที่ชื่อว่า บาซิลลัส ทูริงเยนซิส เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ค้นพบได้จากธรรมชาติ และสามารถพบได้ทั่วไป จัดเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในวิธีการกำจัดหนอนแบบปลอดสารพิษ ซึ่งไม่มีสารตกค้างอันตรายใดๆ และสามารถนำไปกำจัดหนอนได้เกือบชนิด เนื่องจากการออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงสูง ในการทำลายหนอนเท่านั้นจึงมีความปลอดภัยสูงต่อมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น

5. ไบโอเซ็นเซอร์ (Biosensor) ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ที่เป็นมีความสามารถในการกำจัดโรคพืชได้ทั้งราและบัคเตรี ได้รับการคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่สำคัญในประเทศไทย และที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือสามารถกำจัดเชื้อราที่เป็นศัตรูของเห็ดได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นราดำ ราเขียว ราขาว ราเหลือง ราเมือก ฯลฯ โดยที่ไม่ทำอันตรายต่อเห็ดแต่อย่างใด


ลดการใช้สารพิษ ด้วย จุลินทรีย์ชีวภาพ ของไทย  ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bcithailand.net/จุลินทรีย์ชีวภาพ/