โรงเรียนเด็ก : หลักสูตร การดูแลเด็กเล็ก โรงเรียนเด็ก : หลักสูตร การดูแลเด็กเล็ก


ข้อมูลเจ้าของประกาศ/ผู้โพส

siritidaphon

  • Hero Member
  • *****
    • บุคคลทั่วไป
    • ดูรายละเอียด
  • ชื่อ-นามสกุล: siritidaphon
  • ระบุจังหวัด: กรุงเทพ

ข้อมูลประกาศ

« เมื่อ: มกราคม 10, 2562, 09:10:12 PM เข้าชม 10 ครั้ง| 0 คอมเมนต์ »  ประเภท : บอร์ดสนทนา                


รายละเอียดประกาศ


หลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติ และเทคนิคในการเป็นผู้ดูแลเด็กอย่างมืออาชีพ และเหมาะสมในการประกอบอาชีพ โดยตระหนักในคุณภาพของผู้ดูแลเด็ก ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะดูแลเด็กให้มีคุณภาพที่จะเติบโตในสังคมไทย ต่อไป ดังนี้

1.บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ดูแลเด็ก
บทบาทของผู้ดูแลเด็ก
คุณสมบัติที่จำเป็นของพี่เลี้ยงเด็ก
หน้าที่พื้นฐานของพี่เลี้ยงที่ดี
จรรยาของพี่เลี้ยงเด็ก
การปฏิบัติกับเด็กตามหลักสากล
การพัฒนาเเละฝึกฝนตนเอง
การสร้างความคิดทางบวก
การจัดเวลาและงานเลี้ยงเด็ก

2.หลักการดูแลเด็ก
ความสำคัญของการพัฒนาเด็ก
การประเมินการเติบโตทางด้านร่างกายของเด็ก
การดูแลความสะอาดเละส่งเสริมสุขภาพร่างดาย ปาก ฟัน

3.จิตวิทยา และการพัฒนาการของเด็ก
จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก
จิตวิทยาการพัฒนาการตามอายุของเด็ก
จิตวิทยาครอบครัว
จิตวิทยาการดูแลเด็กแต่ละวัย
จิตวิทยาในการเรียนรู้และการสื่อภาษาของเด็ก
พัฒนาการของเด็ก
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
การส่งเสริมความต้องการของเด็กที่เหมาะสม
พัฒนา EQ ให้เด็ก
ส่งเสริมการเล่นที่เหมาะสม
การกระตุ้นและสนับสนุนให้เด็กเกิดกาเรียนรู้
การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
การพัฒนาเกี่ยวกับการได้ยิน การมองเห็น การพูด

4.กิจกรรม และนันทนาการสำหรับเด็ก
ความสำคัญของกิจกรรมและนันทนาการ
การจัดกิจกรรมและนันทนาการสำหรับเด็กแต่ละวัย
ข้อควรคำนึงถึงในการจัดกิจกรรม และนันทนาการสำหรับเด็ก


โรงเรียนเด็ก : หลักสูตร การดูแลเด็กเล็ก คลิ๊กที่นี่ https://www.thaikidssong.com/category/โรงเรียนเด็ก/