สี :  แดง
ด้ายคู่สี :  เทา
ขอบข้างสี :  ขาว
แผ่นหลังสี :  ม่วง
กระเป๋าหลังสี :  ดำ

ดูรายละเอียด
สี :  แดง
ด้ายคู่สี :  แดง
ขอบข้างสี :  ดำ
แผ่นหลังสี :  แดง
กระเป๋าหลังสี :  แดง

ดูรายละเอียด