สี :  แดง
ด้ายคู่สี :  แดง-ดำ
ขอบข้างสี :  แดง
แผ่นหลังสี :  ดำ
กระเป๋าหลังสี :  ฟ้า

ดูรายละเอียด