รับผลิตชุดหุ้มเบาะรถยนต์

ด้วยหนังแท้และเทียมการตัดเย็บเข้ารูปเบาะเดิม
การตัดเย็บเฉพาะรุ่นด้วยหนังทีมีคุณภาพได้มาตรฐาน

: MITSUBISHI